event-vip event-envelope

QUY TẮC RÚT TIỀN

       QUY TẮC RÚT TIỀN

1.Nếu như muốn thực hiên việc rút tiền trước tiên phải hoàn thành đủ số vòng cược
   cho một lần nạp , đây là điều khoản bắt buộc , rút tiên 24/7 .
2. Số tiền rút tối thiểu là  200.000 VND

   
QUY TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN RÚT TIỀN

1. Tất cả các ưu đãi được tính bằng tiền Việt Nam theo giờ địa phương
2. Mỗi người chơi , mỗi địa chỉ email , mỗi số điện thoại cùng phương thức thanh toán
 như : thẻ ngân hàng , thẻ tín dụng , tài khoản ngân hàng và cùng IP chỉ nhận duy nhất
 một ưu đãi .

 Nếu khách hàng đăng kí trùng lập tài khoản, vi phạm quy tắc, công ty có quyền hủy bỏ
hoặc thu hồi tất cả bao gồm tiền ưu đãi thắng được .